Archiwa: Prąd i Gaz - Beskidzka Energetyka

34-300 Żywiec ul.Ks. Pr. St. Słonki 20A

Prąd i Gaz

grupy taryfowe energii elektrycznej dla domu

Taryfy Energii Elektrycznej Dla Gospodarstw Domowych

Co To Jest Grupa Taryfowa Za dostarczoną energię elektryczną odbiorcy rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grupy taryfowej, do której należą. Podział na grupy taryfowe wynika z rozporządzenia taryfowego1, które określa, według jakich kryteriów różnicowane są grupy taryfowe, tymi kryteriami zgodnie z wymienionym rozporządzeniem są:  Poziom napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Moc umowna, czyli ilość […]

taryfy energii elektrycznej dla biznesu

Taryfy Energii Elektrycznej Dla Biznesu

Co To Jest Grupa Taryfowa Za dostarczoną energię elektryczną odbiorcy rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grupy taryfowej, do której należą. Podział na grupy taryfowe wynika z rozporządzenia taryfowego1, które określa, według jakich kryteriów różnicowane są grupy taryfowe, tymi kryteriami zgodnie z wymienionym rozporządzeniem są:  Poziom napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  Moc umowna, czyli ilość […]