Biznes - Beskidzka Energetyka

34-300 Żywiec ul.Ks. Pr. St. Słonki 20A

(+48) 600 264 839 biuro@beskidzkaenergetyka.pl

Biznes

Nasza oferta sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego ustalana jest na podstawie Taryfy (Cennika), która zawiera między innymi grupy taryfowe i szczegółowe zasady kwalifikowania Odbiorców do tych grup, zbiór cen i stawek opłat za gaz oraz zasady rozliczeń. Pełna treść Taryfy dostępna jest poniżej:

W związku ze zmianą nazwy (firmy), Farmy Wiatrowe sp. z o.o. to obecnie Beskidzka Energetyka sp. z o.o.

Taryfa (Cennik) dla Gazu Ziemnego Wysokometanowego: Firmy i Instytucje

Ogólne Warunki Umowy Dostarczania Paliwa Gazowego dla Firm i Instytucji do 110 kWh/h

Ogólne Warunki Umowy Dostarczania Paliwa Gazowego dla Firm i Instytucji – powyżej 110 kWh/h

Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego – Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Taryfa i Stawki Opłat Operatora Gazociągów Przesyłowych – GAZ SYSTEM S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – GAZ SYSTEM S.A.

Oświadczenie o Wyborze Sprzedawcy Rezerwowego

Lista Sprzedawców Rezerwowych

Procedura zmiany sprzedawcy odbywa się zgodnie z pkt.15 http://www.psgaz.pl/iriesd

Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych