Biznes - Beskidzka Energetyka

43-300 Bielsko-Biała, ul.Warszawska 5

(+48) 600 264 839 biuro@beskidzkaenergetyka.pl

Biznes

Nasza oferta sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego ustalana jest na podstawie Taryfy (Cennika), która zawiera między innymi grupy taryfowe i szczegółwe zasady kwalifikowania Odbiorców do tych grup, zbiór cen i stawek opłat za gaz oraz zasady rozliczeń. Pełna treść Taryfy dostępna jest poniżej:

W związku ze zmianą nazwy (firmy), Farmy Wiatrowe sp. z o.o. to obecnie Beskidzka Energetyka sp. z o.o.

Taryfa (Cennik) dla Gazu Ziemnego Wysokometanowego: Firmy i Instytucje

Ogólne Warunki Umowy Dostarczania Paliwa Gazowego dla Firm i Instytucji do 100 kWh/h

Ogólne Warunki Umowy Dostarczania Paliwa Gazowego dla Firm i Instytucji – powyżej 110 kWh/h

Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego – Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Procedura zmiany sprzedawcy odbywa się zgodnie z pkt.15 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych