Taryfy energii elektrycznej - wszystko co powinieneś o nich wiedzieć.

34-300 Żywiec ul.Ks. Pr. St. Słonki 20A

(+48) 600 264 839 biuro@beskidzkaenergetyka.pl

Taryfy Energii Elektrycznej Dla Biznesu

taryfy energii elektrycznej dla biznesu

Co To Jest Grupa Taryfowa

Za dostarczoną energię elektryczną odbiorcy rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grupy taryfowej, do której należą. Podział na grupy taryfowe wynika z rozporządzenia taryfowego1, które określa, według jakich kryteriów różnicowane są grupy taryfowe, tymi kryteriami zgodnie z wymienionym rozporządzeniem są: 

 • Poziom napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
 • Moc umowna, czyli ilość energii, która jest dostarczana do punktu poboru energii w danym momencie. Określa ona, ile prądu potrzebujemy w danym momencie, czyli intensywność zużycia prądu. Im więcej energochłonnych urządzeń, tym zapotrzebowanie na moc jest większe. W przypadku grup G moc umowna może być nie większa niż 40 kW lub większa od 40 kW.
 • System rozliczeń, czyli sposób rozliczeń za energię elektryczną.
 • Liczba rozliczeniowych stref czasowych, czyli ilość części doby, w których cena energii ma inną cenę.
 • Strefa czasowa mogą być dni wolne od pracy i weekendy.
 • Zużycie energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.

Oznaczenia Grup Taryfowych

Grupy taryfowe oznaczane są za pomocą trzech lub czterech znaków (liter i cyfr).

 1. Pierwszy znak (litera) – C22a określa poziom napięcia: 
  Grupa C – to napięcie niskie – korzystają z niej głównie firmy usługowe, handlowe i producenci.
  Grupa B – to napięcie średnie – korzystają z niej głównie średnie i małe firmy produkcyjne
  Grupa A – to napięcie wysokie – korzystają z niej największe przedsiębiorstwa
  Grupa G – to odbiorcy prywatni – gospodarstwa domowe, niezaleznie od poziomu napięcia.​
 2. Drugi znak (pierwsza cyfra) – C22a określa wybraną moc umowną czyli intensywność zużycia prądu, ile potrzebujemy energii w danym momencie. Im więcej urządzeń energochłonnych tym większe będzie zapotrzebowanie na moc: 
  1 – moc nie wyższa niż 40 kW
  2 – moc wyższa niż 40 kW​
 3. Trzeci znak (druga cyfra) – C22a określa w ilu strefach czasowych dokonywane jest rozliczenie:     
  1 – taryfa jednostrefowa 
  2 – taryfa dwustrefowa      
  3 – taryfa trójstrefowa
  4- taryfa czterowstrefowa
 4. Czwarty znak (ostatnia litera)  C22a – określa sposób, w jaki doba jest podzielona na strefy czasowe.
  b – oznacza podział na strefę dzienną i nocną 
  a – oznacza podział na strefę szczytową i pozaszczytową
  w – oznacza strefę w weekendową.

 

Grupy Taryfowe Dla Odbiorców Pobierajacych Energię Elektryczną z Sieci Elektroenergetycznych Niskiego Napięcia o Mocy Umownej Nie Większej Niż 40 kW

 

Grupa Taryfowa C11– to najpopularniejsza grupa taryfowa wśród firm zasilanych z sieci niskiego napięcia. 

Jedna strefa czasowa – stała cena przez całą dobę.

Grupa taryfowa C11 jest wskazana dla mniejszych firm, których cała działalność koncentruje się w godzinach dziennych – jednoosobowa działalność, handel, wolne zawody, firmy produkcyjne.

Grupa Taryfowa C12a – to kolejna bardzo popularna grupa taryfowa wybierana przez firmy zasilane z sieci niskiego napięcia.

Dwie strefy czasowe – szczyt i poza szczytem:

– szczyt (wyższa cena) w godzinach2: 6.00 – 13.00 oraz 15.00 – 22.00,

– poza szczytem (niższa cena) w godzinach 13.00 – 15.00 oraz 22.00 – 6.00.

Grupa taryfowa C12a jest wskazana dla firm, których działalność koncentruje się w godzinach o niższej cenie, czyli wczesnym popołudniem i w nocy.

Grupa Taryfowa C12b – również bardzo popularna wśród firm zasilanych z sieci niskiego napięcia.

Dwie strefy czasowe – strefa dzienna i strefa nocna:

– strefa dzienna (wyższa cena) w godzinach: 6.00 – 22.00, 

– strefa nocna (niższa cena) w godzinach 22.00 – 6.00. 

Grupa taryfowa C12b jest wskazana dla firm, których działalność koncentruje się w godzinach o niższej cenie, czyli w nocy.

Grupa Taryfowa C13 – także popularna wśród firm zasilanych z sieci niskiego napięcia.

Trzy strefy czasowe – szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby:

– szczyt przedpołudniowy (wyższa cena) w godzinach: 7.00 – 13.00, 

– szczyt popołudniowy (niższa cena) w godzinach 19.00 – 22.00,

– pozostałe godziny doby 13.00-19.00, 22.00-7.00 

Grupa taryfowa C13 jest wskazana dla firm, które są w satnie dostosować zużycie prądu do stref o niższej cenie.

 

Grupy Taryfowe Dla Odbiorców Pobierajacych Energię Elektryczną z Sieci Elektroenergetycznych Niskiego Napięcia o Mocy Umownej Większej Od 40 kW

 

Grupa Taryfowa C21a – bardzo popularna grupa taryfowa wśród średnich firm zasilanych z sieci niskiego napięcia. 

Jedna strefa czasowa – stała cena przez całą dobę.

Grupa taryfowa C21a jest wskazana dla średnich firm, których cała działalność koncentruje się w ciągu dnia.

Grupa Taryfowa C22a – kolejna popularna grupa taryfowa wśród średnich firm zasilanych z sieci niskiego napięcia. 

Dwie strefy czasowe – szczyt i poza szczytem:

– szczyt (wyższa cena) w godzinach 6.00 – 13.00 oraz 15.00 – 22.00,

– poza szczytem (niższa cena) w godzinach 13.00 – 15.00 oraz 22.00 – 6.00.

Grupa taryfowa C22a jest wskazana dla firm, których działalność skupia się w godzinach o niższej cenie, czyli wczesnym popołudniem i w nocy.

Grupa Taryfowa C22b – bardzo popularna wśród średnich firm zasilanych z sieci niskiego napięcia.

Dwie strefy czasowe – strefa dzienna i strefa nocna:

– strefa dzienna (wyższa cena) w godzinach 6.00 – 22.00, 

– strefa nocna (niższa cena) w godzinach 22.00 – 6.00. 

Grupa taryfowa C22b jest wskazana dla firm, których działalność skupia się w godzinach o niższej cenie, czyli w nocy.

Grupa Taryfowa C23 – Popularna wśród średnich firm zasilanych z sieci niskiego napięcia.

– szczyt przedpołudniowy (wyższa cena) w godzinach: 7.00 – 13.00, 

– szczyt popołudniowy (niższa cena) w godzinach 19.00 – 22.00,

– pozostałe godziny doby 13.00-19.00, 22.00-7.00. 

Grupa taryfowa C23 jest wskazana dla firm, które dobrze kontrolują zużycie energii elektrycznej. Oferuje ona trzy stawki cenowe za energię elektryczną.

 

Grupy Taryfowe Dla Odbiorców Pobierających Energię Elektryczną z Sieci Elektroenergetycznych Średniego Napięcia o Mocy Umownej Większej Od 40 kW:

 

Grupa Taryfowa B21 – jest to popularna grupa taryfowa wśród dużych firm zasilanych z sieci średniego napięcia.

Jedna strefa czasowa – stała cena przez całą dobę.

Grupa taryfowa B21 jest wskazana dla dużych firm, których cała działalność koncentruje się w godzinach dziennych oraz takich, które mają nieregularne i zmienne zużycie energii elektrycznej.

Grupa Taryfowa B22 – często wybierana przez duże firmy zasilane z sieci średniego napięcia.

Dwie strefy czasowe – szczyt i poza szczytem.

Grupa taryfowa B22 jest wskazana dla dużych firm, które najwięcej energii zużywają w godzinach wczesnego rana, późnego wieczora i w godzinach nocnych. 

Grupa Taryfowa B23 –  wybierana jest  przez duże firmy zasilane z sieci średniego napięcia.

Trzy strefy czasowe – szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby.

Grupa taryfowa B23 jest wskazana dla firm, które potrafią kontrolować zużycie energii elektrycznej, które dobrze znają godziny, w których ich zużycie energii jest największe bądź które są w stanie tak dostosować działalność firmy, żeby przenieść część zużycia energii elektrycznej na tańsze strefy.

Grupa Taryfowa B24 – przeznaczona jest dla dużych firm zasilanych z sieci średniego napięcia.

Cztery strefy czasowe – szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby, dolina obciążenia.

Grupa taryfowa B23 jest wskazana dla firm które potrafią dokładnie kontrolować zużycie energii elektrycznej w ciągu doby i które mogą dostosować tryb pracy firmy do godzin z niższą ceną za energię elektryczną.

Grupy Taryfowe Dla Odbiorców Pobierających Energię Elektryczną z Sieci Elektroenergetycznych Wysokiego Napięcia o Mocy Umownej Większej Od 40 kW:

Grupy Taryfowe  A21, A22, A23 – są to grupy taryfowe dla największych przedsiębiorstw zasilanych z sieci wysokiego napięcia. Oferty przygotowywane są indywidualnie przez największych sprzedawców energii.

 

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2013r. poz.820).

2  Podane godziny mogą różnić się u poszczególnych operatowró oraz w okresach czasowych.