Taryfy energii elektrycznej - wszystko co powinieneś o nich wiedzieć.

34-300 Żywiec ul.Ks. Pr. St. Słonki 20A

Taryfy Energii Elektrycznej Dla Biznesu

taryfy energii elektrycznej dla biznesu

Co To Jest Grupa Taryfowa

Za dostarczoną energię elektryczną odbiorcy rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grupy taryfowej, do której należą. Podział na grupy taryfowe wynika z rozporządzenia taryfowego1, które określa, według jakich kryteriów różnicowane są grupy taryfowe, tymi kryteriami zgodnie z wymienionym rozporządzeniem są: 

 • Poziom napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
 • Moc umowna, czyli ilość energii, która jest dostarczana do punktu poboru energii w danym momencie. Określa ona, ile prądu potrzebujemy w danym momencie, czyli intensywność zużycia prądu. Im więcej energochłonnych urządzeń, tym zapotrzebowanie na moc jest większe. W przypadku grup G moc umowna może być nie większa niż 40 kW lub większa od 40 kW.
 • System rozliczeń, czyli sposób rozliczeń za energię elektryczną.
 • Liczba rozliczeniowych stref czasowych, czyli ilość części doby, w których cena energii ma inną cenę.
 • Strefa czasowa mogą być dni wolne od pracy i weekendy.
 • Zużycie energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.

Oznaczenia Grup Taryfowych

Grupy taryfowe oznaczane są za pomocą trzech lub czterech znaków (liter i cyfr).

 1. Pierwszy znak (litera) – C22a określa poziom napięcia: 
  Grupa C – to napięcie niskie – korzystają z niej głównie firmy usługowe, handlowe i producenci.
  Grupa B – to napięcie średnie – korzystają z niej głównie średnie i małe firmy produkcyjne
  Grupa A – to napięcie wysokie – korzystają z niej największe przedsiębiorstwa
  Grupa G – to odbiorcy prywatni – gospodarstwa domowe, niezaleznie od poziomu napięcia.​
 2. Drugi znak (pierwsza cyfra) – C22a określa wybraną moc umowną czyli intensywność zużycia prądu, ile potrzebujemy energii w danym momencie. Im więcej urządzeń energochłonnych tym większe będzie zapotrzebowanie na moc: 
  1 – moc nie wyższa niż 40 kW
  2 – moc wyższa niż 40 kW​
 3. Trzeci znak (druga cyfra) – C22a określa w ilu strefach czasowych dokonywane jest rozliczenie:     
  1 – taryfa jednostrefowa 
  2 – taryfa dwustrefowa      
  3 – taryfa trójstrefowa
  4- taryfa czterowstrefowa
 4. Czwarty znak (ostatnia litera)  C22a – określa sposób, w jaki doba jest podzielona na strefy czasowe.
  b – oznacza podział na strefę dzienną i nocną 
  a – oznacza podział na strefę szczytową i pozaszczytową
  w – oznacza strefę w weekendową.

 

Grupy Taryfowe Dla Odbiorców Pobierajacych Energię Elektryczną z Sieci Elektroenergetycznych Niskiego Napięcia o Mocy Umownej Nie Większej Niż 40 kW

 

Grupa Taryfowa C11– to najpopularniejsza grupa taryfowa wśród firm zasilanych z sieci niskiego napięcia. 

Jedna strefa czasowa – stała cena przez całą dobę.

Grupa taryfowa C11 jest wskazana dla mniejszych firm, których cała działalność koncentruje się w godzinach dziennych – jednoosobowa działalność, handel, wolne zawody, firmy produkcyjne.

Grupa Taryfowa C12a – to kolejna bardzo popularna grupa taryfowa wybierana przez firmy zasilane z sieci niskiego napięcia.

Dwie strefy czasowe – szczyt i poza szczytem:

– szczyt (wyższa cena) w godzinach2: 6.00 – 13.00 oraz 15.00 – 22.00,

– poza szczytem (niższa cena) w godzinach 13.00 – 15.00 oraz 22.00 – 6.00.

Grupa taryfowa C12a jest wskazana dla firm, których działalność koncentruje się w godzinach o niższej cenie, czyli wczesnym popołudniem i w nocy.

Grupa Taryfowa C12b – również bardzo popularna wśród firm zasilanych z sieci niskiego napięcia.

Dwie strefy czasowe – strefa dzienna i strefa nocna:

– strefa dzienna (wyższa cena) w godzinach: 6.00 – 22.00, 

– strefa nocna (niższa cena) w godzinach 22.00 – 6.00. 

Grupa taryfowa C12b jest wskazana dla firm, których działalność koncentruje się w godzinach o niższej cenie, czyli w nocy.

Grupa Taryfowa C13 – także popularna wśród firm zasilanych z sieci niskiego napięcia.

Trzy strefy czasowe – szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby:

– szczyt przedpołudniowy (wyższa cena) w godzinach: 7.00 – 13.00, 

– szczyt popołudniowy (niższa cena) w godzinach 19.00 – 22.00,

– pozostałe godziny doby 13.00-19.00, 22.00-7.00 

Grupa taryfowa C13 jest wskazana dla firm, które są w satnie dostosować zużycie prądu do stref o niższej cenie.

 

Grupy Taryfowe Dla Odbiorców Pobierajacych Energię Elektryczną z Sieci Elektroenergetycznych Niskiego Napięcia o Mocy Umownej Większej Od 40 kW

 

Grupa Taryfowa C21a – bardzo popularna grupa taryfowa wśród średnich firm zasilanych z sieci niskiego napięcia. 

Jedna strefa czasowa – stała cena przez całą dobę.

Grupa taryfowa C21a jest wskazana dla średnich firm, których cała działalność koncentruje się w ciągu dnia.

Grupa Taryfowa C22a – kolejna popularna grupa taryfowa wśród średnich firm zasilanych z sieci niskiego napięcia. 

Dwie strefy czasowe – szczyt i poza szczytem:

– szczyt (wyższa cena) w godzinach 6.00 – 13.00 oraz 15.00 – 22.00,

– poza szczytem (niższa cena) w godzinach 13.00 – 15.00 oraz 22.00 – 6.00.

Grupa taryfowa C22a jest wskazana dla firm, których działalność skupia się w godzinach o niższej cenie, czyli wczesnym popołudniem i w nocy.

Grupa Taryfowa C22b – bardzo popularna wśród średnich firm zasilanych z sieci niskiego napięcia.

Dwie strefy czasowe – strefa dzienna i strefa nocna:

– strefa dzienna (wyższa cena) w godzinach 6.00 – 22.00, 

– strefa nocna (niższa cena) w godzinach 22.00 – 6.00. 

Grupa taryfowa C22b jest wskazana dla firm, których działalność skupia się w godzinach o niższej cenie, czyli w nocy.

Grupa Taryfowa C23 – Popularna wśród średnich firm zasilanych z sieci niskiego napięcia.

– szczyt przedpołudniowy (wyższa cena) w godzinach: 7.00 – 13.00, 

– szczyt popołudniowy (niższa cena) w godzinach 19.00 – 22.00,

– pozostałe godziny doby 13.00-19.00, 22.00-7.00. 

Grupa taryfowa C23 jest wskazana dla firm, które dobrze kontrolują zużycie energii elektrycznej. Oferuje ona trzy stawki cenowe za energię elektryczną.

 

Grupy Taryfowe Dla Odbiorców Pobierających Energię Elektryczną z Sieci Elektroenergetycznych Średniego Napięcia o Mocy Umownej Większej Od 40 kW:

 

Grupa Taryfowa B21 – jest to popularna grupa taryfowa wśród dużych firm zasilanych z sieci średniego napięcia.

Jedna strefa czasowa – stała cena przez całą dobę.

Grupa taryfowa B21 jest wskazana dla dużych firm, których cała działalność koncentruje się w godzinach dziennych oraz takich, które mają nieregularne i zmienne zużycie energii elektrycznej.

Grupa Taryfowa B22 – często wybierana przez duże firmy zasilane z sieci średniego napięcia.

Dwie strefy czasowe – szczyt i poza szczytem.

Grupa taryfowa B22 jest wskazana dla dużych firm, które najwięcej energii zużywają w godzinach wczesnego rana, późnego wieczora i w godzinach nocnych. 

Grupa Taryfowa B23 –  wybierana jest  przez duże firmy zasilane z sieci średniego napięcia.

Trzy strefy czasowe – szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby.

Grupa taryfowa B23 jest wskazana dla firm, które potrafią kontrolować zużycie energii elektrycznej, które dobrze znają godziny, w których ich zużycie energii jest największe bądź które są w stanie tak dostosować działalność firmy, żeby przenieść część zużycia energii elektrycznej na tańsze strefy.

Grupa Taryfowa B24 – przeznaczona jest dla dużych firm zasilanych z sieci średniego napięcia.

Cztery strefy czasowe – szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby, dolina obciążenia.

Grupa taryfowa B23 jest wskazana dla firm które potrafią dokładnie kontrolować zużycie energii elektrycznej w ciągu doby i które mogą dostosować tryb pracy firmy do godzin z niższą ceną za energię elektryczną.

Grupy Taryfowe Dla Odbiorców Pobierających Energię Elektryczną z Sieci Elektroenergetycznych Wysokiego Napięcia o Mocy Umownej Większej Od 40 kW:

Grupy Taryfowe  A21, A22, A23 – są to grupy taryfowe dla największych przedsiębiorstw zasilanych z sieci wysokiego napięcia. Oferty przygotowywane są indywidualnie przez największych sprzedawców energii.

 

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2013r. poz.820).

2  Podane godziny mogą różnić się u poszczególnych operatowró oraz w okresach czasowych.