Beskidzka Energetyka - Sprzedaż Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego.

34-300 Żywiec ul.Ks. Pr. St. Słonki 20A

Beskidzka Energetyka

Przez całe dekady funkcjonowanie rynku energii elektrycznej i gazu prawie w ogóle się nie zmieniało, system był prosty, jeden dostawca, jedna cena – wysoka dla każdego. Częste przerwy w dostawach były codziennością. Prąd był albo prądu nie było. Brak inwestycji w sektor, lata zaniedbań, fatalne zarządzanie prowadziły w coraz ciemniejszy zaułek. Sytuacja wymykała się spod kontroli, zegar tykał. Aby nie upaść, polski sektor energetyczny i gazowy musiał wejść na zupełnie nową, wytyczaną przez wysoko rozwinięte gospodarki europejskie drogę, których rynki także domagały się przemian. System otworzył się na zmiany, rozpoczęła się nowa era. Poprzez stopniowe wprowadzanie reguł wolnego rynku, którego jednym z najważniejszych elementów było utworzenie w 1999r. Towarowej Giełdy Energii S.A. (wówczas  jako Giełda Energii S.A.) energia elektryczna przestała być dobrem, stała się towarem. Głównym celem przyjętego kierunku reform było powstrzymanie degradacji całego systemu przy jednoczesnym przyznaniu możliwości partycypowania w korzyściach, jakie niesie ze sobą wolny i konkurencyjny rynek odbiorcom końcowym.

W ciągu ostatnich lat ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego na rynku polskim w ślad za rynkami europejskimi znacznie się obniżyły. Przyczyn było wiele, jedna z nich to odejście od monopolu na rzecz konkurencji. Jednak do tej pory nie wszyscy konsumenci energii i gazu mogli z tych niższych cen korzystać. Przyczyny takiego stanu rzeczy można wymieniać: relikty poprzedniego systemu, wadliwe rozwiązania prawne, bariery biurokratyczne to jedna grupa przeszkód stojących na drodze do pełnej liberalizacji rynku energii i gazu, którego  proces wdrażania jeszcze się nie skończył, trwa i będzie trwać jeszcze długo. Kolejną przeszkodą rzucającą nie mniejsze wyzwanie jest sposób myślenia zbyt wielu jeszcze konsumentów, przyzwyczajonych przez całe dekady do państwa, które myślało i decydowało, które mówiło tu nie tam, zrób to nie tamto, do państwa "opiekuńczego". Wielkim, naprawdę wielkim wyzwaniem dla firm takich jak My – Beskidzka Energetyka jest przekonanie Państwa do otwarcia się na zmiany i dołączenie do tych, którzy od dawna partycypują w korzyściach, jakie niesie ze sobą wolny rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego przez naruszenie istniejącego status quo na rzecz niższych opłat za prąd i gaz.

Beskidzka Energetyka sp. z o.o. jest spółką obrotu energią elektryczną i gazem. Działamy na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nasza działalność polega na wykorzystywaniu możliwości, jakie daje wolny i konkurencyjny rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego. Poprzez naszych traderów kupujemy energię elektryczną – prąd, który świeci, gotuje i grzeje oraz gaz, aby Państwo mogli partycypować w tym, w czym partycypują już od dawna mieszkańcy Europy Zachodniej.

Funkcjonowanie systemu energetycznego i gazowego jest niezwykle skomplikowane, a handel na giełdach energii elektrycznej i gazu niezwykle trudny, ale podstawowa zasada jest prosta i nie zmienia się w czasie – kupić tanio, sprzedać drożej. Wolny, konkurencyjny rynek stawia poprzeczkę bardzo wysoko, a sprostanie temu wyzwaniu to zadanie pierwsze i to jest zadanie dla Nas – Beskidzkiej Energetyki. Kolejnym jest dotarcie do Państwa i zaproponowanie Państwu możliwości udziału w tym uwolnionym i konkurencyjnym rynku energii elektrycznej i gazu, to jest zadanie drugie, w tym jednak muszą nam Państwo pomóc.

Jak wspomnieliśmy na początku, kiedyś rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego był prostszy, to fakt, ale prostszy nie zawsze znaczy tańszy. 

 

Koncesja na obrót energią elektryczną udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od dnia 10 lutego 2015 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku.

Koncesja na obrót paliwami gazowymi udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od dnia 4 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku. 

Od dnia 09.02.2017r. Beskidzka Energetyka sp. z o.o. jest Uczestnikiem Żywieckiego Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości".


Pozdrawiamy i zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Zarząd i pracownicy Beskidzkiej Energetyki sp. z o.o.