Pakiety usług dodatkowych oferowane przez Beskidzką Energetykę

34-300 Żywiec ul.Ks. Pr. St. Słonki 20A

Bonusy

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu naszej oferty o niezwykle atrakcyjne pakiety usług dodatkowych. Nazwaliśmy je BONUSAMI, gdyż stanowią one niespotykane wśród innych firm sprzedających energię elektryczną i gaz dodatki do oferty. 

Bezpłatny Audyt Energetyczny

Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej grupy taryfowej przeprowadzamy analizę zużycia energii elektrycznej, co pozwoli nam zaproponować Państwu optymalną ofertę. 

Dostosowanie Układów Pomiarowo-Rozliczeniowych

Przy pierwszej zmianie sprzedawcy energii elektrycznej operatorzy systemów dystrybucyjnych wymagają dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do nowych warunków. W grupach taryfowych niskiego napięcia, czyli w  grupie G oraz C właścicielem układów pomiarowo-rozliczeniowych jest dystrybutor więc to na nim ciąży obowiązek zapewnienia odbiorcom odpowiedniego licznika. Inaczej sprawa wygląda w grupach taryfowych średniego i wysokiego napięcia, czyli w grupie B i A. Ponieważ w tych grupach taryfowych właścicielami liczników są odbiorcy, dlatego to na nich ciąży obowiązek dostosowania układów pomiarowych do wymagań dystrybutora i odbiorcy sami muszą ponieść koszty dostosowania. 

W związku z coraz częściej pojawiającymi się prośbami ze strony osób reprezentujących przedsiębiorstwa, dla których jak się okazało dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych stanowi często nie lada wyzwanie, podjęliśmy decyzję o przeprowadzaniu dostosowań układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz o pokrywaniu całości bądź części kosztów związanych z dostosowaniem układów.  

Optymalizacja Energetyczna

Systemy zarządzania oświetleniem wnętrz oraz systemy sterowania oświetleniem ulicznym i oswietleniem terenu to kolejne bonusy, jakie dla Państwa przygotowaliśmy i tak jak w przypadku wszystkich wcześniej prezentowanych partycypujemy w kosztach instalacji i zakupu systemów i urządzeń.