Grupy taryfowe energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

34-300 Żywiec ul.Ks. Pr. St. Słonki 20A

Taryfy Energii Elektrycznej Dla Gospodarstw Domowych

grupy taryfowe energii elektrycznej dla domu

Co To Jest Grupa Taryfowa

Za dostarczoną energię elektryczną odbiorcy rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grupy taryfowej, do której należą. Podział na grupy taryfowe wynika z rozporządzenia taryfowego1, które określa, według jakich kryteriów różnicowane są grupy taryfowe, tymi kryteriami zgodnie z wymienionym rozporządzeniem są: 

 • Poziom napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 • Moc umowna, czyli ilość energii, która jest dostarczana do punktu poboru energii w danym momencie. Określa ona, ile prądu potrzebujemy w danym momencie, czyli intensywność zużycia prądu. Im więcej energochłonnych urządzeń, tym zapotrzebowanie na moc jest większe. W przypadku grup G moc umowna może być do 40 kW lub wyższa niż 40 kW.
 • System rozliczeń, czyli sposób rozliczeń za energię elektryczną.
 • Liczba rozliczeniowych stref czasowych, czyli ilość części doby, w których cena energii ma inną cenę. Strefą czasową mogą być także dni wolne od pracy i weekendy. 
 • Zużycie energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.

Oznaczenia Grup Taryfowych

Grupy taryfowe oznaczane są za pomocą trzech lub czterech znaków (liter i cyfr).

 1. Pierwszy znak (litera) – G12w określa poziom napięcia: 
  Grupa C – to napięcie niskie – korzystają z niej głównie firmy usługowe, handlowe i producenci.
  Grupa B – to napięcie średnie – korzystają z niej głównie średnie i małe firmy produkcyjne.
  Grupa A – to napięcie wysokie – korzystają z niej największe przedsiębiorstwa.
  Grupa G – to odbiorcy prywatni – gospodarstwa domowe, niezależnie od poziomu napięcia.
 2. Drugi znak (pierwsza cyfra) – G12w określa wybraną moc umowną, czyli intensywność zużycia prądu – ile potrzebujemy energii w danym momencie. Im więcej urządzeń energochłonnych tym większe będzie zapotrzebowanie na moc: 
  1 – moc nie wyższa niż 40 kW,
  2 – moc wyższa niż 40 kW
  ​.
 3. Trzeci znak (druga cyfra) – G12w określa w ilu strefach czasowych dokonywane jest rozliczenie:    
  1 – taryfa jednostrefowa,
  2 – taryfa dwusterfowa,       
  3 – taryfa trójstrefowa,
  4 – taryfa czterostrefowa.
 4. Czwarty znak (ostatnia litera)  G12w – określa sposób, w jaki doba jest podzielona na strefy czasowe:
  b – oznacza podział na strefę dzienną i nocną, 
  a – oznacza podział na strefę szczytową i pozaszczytową,
  w – oznacza strefę weekendową. 

Grupy Taryfowe dla Gospodarstw Domowych

Z grupy taryfowej G mogą także korzystać inne podmioty np. akademiki, hospicja, domy dziecka o szczegóły możesz zapytać u swojego sprzedawcy prądu.

Grupa Taryfowa G11 – najpopularniejsza wśród gospodarstw domowych grupa taryfowa energii elektrycznej. 

Jedna strefa czasowa – stała cena przez całą dobę.

Grupa taryfowa G11 jest wskazana dla odbiorców wykorzystujących energię elektryczną głównie do oświetlenia oraz urządzeń RTV/AGD.

Nie jest natomiast wskazana dla odbiorców wykorzystujących energię elektryczną do ogrzewania pomieszczeń oraz wody.

Grupa Taryfowa G12 – druga w kolejności popularności taryfa energii elektrycznej wśród gospodarstw domowych. 

Dwie strefy czasowe strefa dzienna i strefa nocna:

 strefa dzienna (wyższa cena) w godzinach 6.00 – 13.00 oraz 15.00 – 22.00,

– stefa nocna (niższa cena) w godzinach 13.00 – 15.00 oraz 22.00 – 6.00.

Grupa taryfowa G12 jest wskazana dla odbiorców wykorzystujących energię elektryczną do ogrzewania pomieszczeń oraz wody. 

Nie jest natomiast wskazana dla odbiorów wykorzystujących energię elektryczną głównie do oświetlenia pomieszczeń oraz urządzeń RTV/AGD.

Grupa Taryfowa G12w – Jest to tzw. grupa taryfa weekendowa, oferuje także tańsze weekendy.

Grupa taryfowa G12w jest wskazana dla odbiorców, którzy są w stanie zaplanować największe zużycie energii elektrycznej na godziny nocne i weekendy.

Grupa Taryfowa G11p lub G11e – Są to grupy taryfowe przedpłatowe, aby z nich korzystać, konieczne jest posiadanie licznika przedpłatowego, który jest montowany bezpłatnie przez właściwego operatora systemu dystrybucyjnego.

Taryfa Budowlana 

Taryfa budowlana to taryfa przeznaczona do zasilania budów. Budując dom lub inną nieruchomość trzeba z niej skorzystać. Taryfami budowlanymi są taryfy z grupy taryf dla firm, które opisujemy tutaj: Taryfy Energii Elektrycznej dla Biznesu. Są to grupy taryfowe C11, C12a i C12b.

Grupa Taryfowa C11 

Jedna strefa czasowa – stała cena przez całą dobę.

Grupa taryfowa C11 jako taryfa budowlana wskazana jest dla budów, w przypadku których zdecydowana większość prac wykonywana jest w ciągu dnia. 

Grupa Taryfowa C12a 

Dwie strefy czasowe – szczyt i poza szczytem:

– szczyt (wyższa cena) w godzinach2: 6.00 – 13.00 oraz 15.00 – 22.00,

– poza szczytem (niższa cena) w godzinach 13.00 – 15.00 oraz 22.00 – 6.00.

Grupa taryfowa C12a jako taryfa budowlana jest wskazana dla budów, w przypadku których prace wykonywane są w godzinach o niższej cenie, czyli wczesnym popołudniem i w nocy.

Grupa Taryfowa C12b – również bardzo popularna wśród firm zasilanych z sieci niskiego napięcia.

Dwie strefy czasowe – strefa dzienna i strefa nocna:

– strefa dzienna (wyższa cena) w godzinach: 6.00 – 22.00, 

– strefa nocna (niższa cena) w godzinach 22.00 – 6.00.  

Aby skorzystać z taryfy budowlanej, trzeba skontaktować się ze swoim sprzedawcą prądu, gdy Państwa sprzedawcą jesteśmy My – FWtarde zapraszamy do kontaktu telefonicznie lub drogą elektroniczną. Jeśli chcą Państwo zmienić obecną taryfę, czyli taryfę G na taryfę budowlaną również należy skontaktować się ze swoim sprzedawcą energii.  

 

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2013r. poz.820).

2  Podane godziny są godzinami orientacyjnymi, mogą różnić się u poszczególnych operatorów oraz w okresach czasowych.