Sierpień 2016 - Beskidzka Energetyka

43-300 Bielsko-Biała, ul.Warszawska 5

(+48) 600 264 839 biuro@beskidzkaenergetyka.pl

Archive for Miesiąc: Sierpień 2016

grupy taryfowe energii elektrycznej dla domu

Taryfy Energii Elektrycznej Dla Gospodarstw Domowych

Co To Jest Grupa Taryfowa Za dostarczoną energię elektryczną odbiorcy rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grupy taryfowej, do której należą. Podział na grupy taryfowe wynika z rozporządzenia taryfowego1, które określa, według jakich kryteriów różnicowane są grupy taryfowe, tymi kryteriami zgodnie z wymienionym rozporządzeniem są:  Poziom napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Moc umowna, czyli ilość […]

taryfy energii elektrycznej dla biznesu

Taryfy Energii Elektrycznej Dla Biznesu

Co To Jest Grupa Taryfowa Za dostarczoną energię elektryczną odbiorcy rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grupy taryfowej, do której należą. Podział na grupy taryfowe wynika z rozporządzenia taryfowego1, które określa, według jakich kryteriów różnicowane są grupy taryfowe, tymi kryteriami zgodnie z wymienionym rozporządzeniem są:  Poziom napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  Moc umowna, czyli ilość […]