Żywiecki Klaster Energii Żywiecka Energia Przyszłości

34-300 Żywiec ul.Ks. Pr. St. Słonki 20A

Żywiecki Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”

Miło nam Państwa poinformować, że dnia 09.02.2017r. w siedzibie Związku Międzygminnego do Spraw Ekologii w Żywcu miało miejsce podpisanie umowy powołującej Żywiecki Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości”, w którego współtworzeniu Beskidzka Energetyka sp. z o.o. brała udział, a od dnia podpisania umowy jest jego uczestnikiem. Ważność tego przedsięwzięcia zwiększa fakt, że jest to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce. 

Instytucję klastra na rynku energii elektrycznej do polskiego prawa wprowadziła Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 lipca 2016r. 

Żywiecki Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” jest cywilnoprawnym porozumieniem ukierunkowanym na wykorzystanie potencjału tkwiącego w integracji i współpracy podmiotów publicznych i prywatnych będących jego uczestnikami. Powołanie Żywieckiego Klastra Energii to z jednej strony wyjście naprzeciw najnowszym trendom technologicznymi, z drugiej zaś próba sprostania nieustannie oraz szybko zmieniającemu się otoczeniu prawno-gospodarczemu w dziedzinie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej wymuszającemu podejmowanie działań, których samodzielna realizacja byłaby utrudniona, a często wręcz niemożliwa.

Współdziałanie uczestników Żywieckiego Klastra Energii otwiera bardzo szerokie spektrum działań takich jak: Wytwarzanie energii elektrycznej jej dystrybucja i równoważenie zapotrzebowania na nią. Zarządzanie potrzebną ilością energii oraz wielkością jej wytwarzania z lokalnych, rozproszonych źródeł oraz jej bilansowanie. Poprawa efektywności energetycznej w zasobach publicznych, sektorze przedsiębiorstw, lokalnych społeczności i mieszkańców. Rozwijanie programu ograniczenia emisji. Praca na rzecz zmiany wizerunku obszaru Żywiecczyzny na obszar przyjazny ekologicznie. Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektromobilności. 

Przystąpienie do Żywieckiego Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”, jak wspomniano, jednego z pierwszych klastrów energii w Polsce, w połączeniu z możliwościami, jakie uczestnictwo w Żywieckim Klastrze Energii niesie to milowy krok w rozwoju Beskidzkiej Energetyki sp. z o.o. stawiający nas niewątpliwie w gronie najdynamiczniej rozwijających się, a zarazem najbardziej nowatorskich przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.