Beskidzka Energetyka - uczciwy sprzedawca energii elektrycznej i gazu.

34-300 Żywiec ul.Ks. Pr. St. Słonki 20A

Filary Naszej Działalności

SOLIDNOŚĆ  

Współpracujemy z ludźmi, którzy znają się na rzeczy. Doskonale wiemy, że droga na skróty wiedzie na manowce, nie tylko w biznesie. Tak jak sami oczekujemy doskonałej jakości wszystkich świadczonych na naszą rzecz usług czy wytwarzanych produktów, tak mamy świadomość tego, że identyczne oczekiwania mają prawo mieć i najprawdopodobniej mają wszyscy ci, którym to my świadczymy usługi i sprzedajemy energię elektryczną i gaz.

NIEZAWODNOŚĆ

Rynek energii elektrycznej i gazu jest rynkiem szczególnie wrażliwym. Bez prądu na dłuższą metę nie da się obecnie żyć. Prąd musi być wszędzie, począwszy od gospodarstw domowych przez przedsiębiorstwa po instytucje publiczne. Nawet chwilowa przerwa w jego dostawie, powoduje ogromne straty dla całej gospodarki, dlatego nad całym systemem energii i paliw pieczę sprawuje państwo, które jest nie tylko regulatorem, ale przede wszystkim gwarantem ciągłości dostaw prądu i gazu. Państwo jako regulator, a zarazem gwarant nie byłoby jednak w stanie wykonywać swojej roli samodzielnie, bez współpracy z długą listą podmiotów, którym zleca bądź przekazuje na zasadach koncesyjnych część zadań w tak ważnym, a zarazem tak skomplikowanym systemie. Jednymi z podmiotów, które biorą na swoje barki część tej odpowiedzialności, są spółki obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym takie jak my – Beskidzka Energetyka, czyli firmy pośredniczące w sprzedaży i dostarczaniu prądu i gazu odbiorcom końcowym, czyli konsumentom. Przyznana nam przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesja na obrót energią elektryczną i gazem ziemnym daje nam nie tylko uprawnienia do ich sprzedazy i dostarczania, ale także nakłada na nas szereg obowiązków, których spełnienie wymaga od nas dochowania najwyższych standardów.

PROFESJONALIZM

Działalność biznesowa na rynku energii elektrycznej i gazu to proces niezwykle złożony. O ile przechowywanie gazu jest powszechne, o tyle obecna technologia nie pozwala jeszcze na efektywne przechowywanie energii elektrycznej na skalę przemysłową. Istniejące technologie są zbyt skomplikowane, a co za tym idzie zbyt drogie, aby mogły być stosowane powszechnie. To właśnie brak możliwości magazynowania energii elektrycznej w powiązaniu z koniecznością ciągłych, niezakłóconych jej dostaw do odbiorców końcowych, czyli do Państwa domów, firm, które prowadzicie i w których pracujecie, do szkół, w których uczą się Państwa dzieci, urzędów… powoduje, że cały mechanizm funkcjonowania tego rynku jest jednym z najbardziej skomplikowanych mechanizmów kontrolowanych przez człowieka, bądź którymi człowiek zarządza. Dlatego, aby przetrwać i odnieść sukces na tak wymagającym rynku dla spółki takiej, jak my – Beskidzka Energetyka profesjonalne działanie musi być i oczywiście jest jednym z kluczowych filarów działalności.

UCZCIWOŚĆ

My – Beskidzka Energetyka nie promujemy utartego i naiwnego sloganu: „To klient jest najważniejszy”. Nie wpieramy Państwu ideologii, która każe mówić: “Mój sąsiad jest dla mnie ważniejszy niż moja rodzina”. Naszym celem jak każdego biznesu jest zarabianie pieniędzy, zarabiamy je na sprzedaży energii elektrycznej, a wkrótce także na sprzedaży gazu, jednak robimy to w sposób, który jak uważamy, jest optymalny zarówno dla nas, jak i dla Państwa. Właśnie dlatego wprowadziliśmy i promujemy pojęcieCENY UCZCIWEJ"

Gdy nie ma konkurencji, sprawa jest prosta, monopolista ustala ceny swoich produktów, czy usług tak jak chce. Nie mając alternatywy, konsument musi zapłacić taką cenę, jaką narzuci mu monopolista. Monopolista troszczy się zazwyczaj wyłącznie o własny budżet, dlatego cena, którą narzuca, jest wysoka, bo wraz z jej wzrostem rosną przychody i zyski monopolisty. Na rynku konkurencyjnym sprawy wyglądają inaczej. Klient nie musi godzić się na dowolnie wysoką cenę, ponieważ ma alternatywę, nie jedną, więcej. Na rynku konkurencyjnym prawo, zgodnie z którym im wyższa cena produktu bądź usługi, tym wyższe przychody producenta bądź usługodawcy funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Obecność na rynku innych podmiotów oferujących ten sam produkt bądź tę samą usługę nie pozwala przedsiębiorstwom dowolnie ustalać cen. Ustalenie ceny produktu bądź usługi powyżej pewnego poziomu skutkuje utratą klientów dotychczasowych, jak i potencjalnych. Z drugiej zaś strony ustalenie ceny poniżej określonego poziomu, skutkuje pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, co powoduje, że producent lub usługodawca decyduje się na posunięcia uderzające w interesy konsumenta, skutkiem czego produkt, lub usługa jest kiepskiej bądź fatalnej jakości. W skrajnych przypadkach dochodzi do bankructwa i klient jest pozostawiony samemu sobie z niedokończoną usługą lub z wadliwym produktem.

Na rynku energii i gazu sytuacja, w której odbiorca pozostawiony jest samemu sobie, nie jest możliwa. Państwo bowiem gwarantuje każdemu odbiorcy ciągłość dostaw energii elektrycznej i gazu. Gdy dotychczasowy sprzedawca nie jest w stanie wywiązać się wobec odbiorcy ze swoich zobowiązań, jego miejsce zajmuje tzw. sprzedawca rezerwowy. Dzięki mechanizmowi sprzedawcy rezerwowego zachowana jest ciągłość dostaw. Sprzedawca rezerwowy jest zobligowany zająć miejsce dotychczasowego sprzedawcy i sprzedawać oraz dostarczać prąd i gaz tym odbiorcom, w stosunku do których dotychczasowy sprzedawca przestał wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Jednak przywilej gwarancji ciągłości dostaw kosztuje dlatego cena, jaką  za prąd czy gaz pobiera sprzedawca rezerwowy, jest bardzo wysoka. 

CENA UCZCIWA to cena, która nam gwarantuje rozwój, a Państwu zapewnia niczym niezakłócone dostawy energii elektrycznej i gazu, bez ryzyka dostania się w ręce sprzedawcy z urzędu, co skutkowałoby zwiększeniem kwoty na Państwa fakturach.